Mobile Probes

 

Fra Cultural Probes til Mobile Probes

Cultural probes er et relativt nyt begreb både i forskningsverdenen og i erhvervslivet.

Begrebet blev introduceret af britiske forskere i 1999 (Gaver et al. 1999) og er en metode, der kombinerer psykologiske og etnografiske principper.

Anvendelsen af cultural probes går grundlæggende ud på, at udstyre en bruger eller respondentgruppe med en række værktøjer, som sætter dem i stand til at udtrykke personlige følelser, oplevelser, indtryk, og lignende subjektive forhold - oftest i situationer og steder hvor traditionelle etnografiske metoder kommer til kort.

Cultural probes metoden giver fundamentalt anderledes feed back end man typisk oplever i eksempelvis fokusgrupper, hvor respondent feed back er stærkt påvirket af sociale normer, gruppeadfærd osv. På den modsatte side får man med cultural probes ofte stærke subjektive input, der kan være svære og uhensigtsmæssige at ananlysere/fortolke. En del af metodens logik er derfor at sætte designere og respondenter i direkte relation med hinanden via probes-processen. 

Probes Processen

 En akilleshæl ved cultural probes metoden er imidlertid at det er en meget ressourcetung metode - ikke mindst når man kigger på tidsforbrug i forhold til forberedelse og udsendelse af probe packs, samt den efterfølgende databehandling.

 

 

 

 

Projektets formål

Projektets formål er at digitalisere probes-processen på en mobil platform og derigennem effektivisere og udbrede metodens anvendelse for virksomheder og institutioner.

Det er således projektets første målsætning at skabe en lettilgængelig mobilbaseret 'probe pack', der både reducerer udviklings- og eksekveringstiden i forbindelse med anvendelse af cultural probes, og som åbner for hidtil ukendte synergieffekter i form af genbrugelighed og hurtig geografisk spredning af probe packs. Derudover vil en digitalisering af 'probe packs' gøre dataopsamlingen lettere og dermed øge mulighederne for en mere systematisk anvendelse af resultaterne.

Projektets anden målsætning er via en åben og inddragende tilgang, at bidrage til at skabe en kvantitativ udbredelse i antallet af virksomheder og offentlige institutioner, der får viden om og erfaring med cultural probes. Sidst men ikke mindst er det projektets klare målsætning, at skabe sammenhæng med relevante eksisterende initiativer og teknologier, der om muligt kan styrke udtrykket og sammensætningen af digitale mobile probe packs.

Eksisterende forskning på området (Hulkko et al. 2004) undersøger mobile cultural probes ud fra et ønske om at dokumentere brugeroplevelser i mobile kontekster. Projektets sigte er imidlertid ikke specifikt på mobile kontekster, men generelt at digitalisere cultural probes konceptet og gøre den lettere tilgængelig i alle sammenhænge.

Andetsteds har forskere fra Aarhus Universitet (Brodersen & Sejersen 2003) brugt digitale cultural probes i arbejdet med børn. Her er ligeledes anvendt mobiltelefoner, men ud fra et ønske om at anvende et medie som er velegnet til børn. Også her er erfaringerne positive.

 

 

 

 

Powered by BlogEngine.NET 1.5.0.7
Theme by Mads Kristensen

Har du lyst til at prøve Mobile Probes?

Mobile Probes projektet er et levende eksperimentarium og vi søger hele tiden nye virksomheder og institutioner som har lyst til at arbejde eksperimentelt med brugerdreven innovation. Hat du lyst til at prøve mobile probes kan vi tilbyde hjælp og sparring, metodisk inspiration og en teknologsik platform til at understøtte arbejdet. Det koster ikke noget at være med.

 

Er du interesseret, så kontakt projektleder Jacob Vind på javi (@) viauc.dk eller +45 87551910.