Om projektet

Mobile Probes projektet går i al sin enkelhed ud på at udvikle et nyt digital og mobilbaseret system baseret på principperne i cultural probes metoden - heraf navnet "Mobile Probes".

Download Mobile Probes postkortet her: Postkort_Mobile Probes.pdf (245,30 kb)

Mobile Probes er en mobil brugerinddragelsesplatform til at afdække dine brugeres uerkendte behov.

Projektet løber frem til sommeren 2010 og har som hovedformål:

  • At udvikle et open source "mobile probe" værktøj til glæde og gavn for interessenter,
  • At eksperimentere med og udvikle en ny brugerdreven innovationsmetode i krydsfeltet mellem den analoge 'cultural probes' metode og anvendelsesmulighederne i moderne mobiltelefoner.


Et casebaseret projekt
Grundtanken i projektet er, at inddrage brugerne i hele udviklingsprocessen og hurtigt få digitale mock ups og prototyper ud at arbejde, så vi får mere konkret viden om anvendelsen af mobile probes i praksis. Til dette formål er projektets casevirksomheder helt essentielle. I projektperioden afprøver casevirksomhederne løbende "mobile probes" mock ups og prototyper overfor deres egne brugersegmenter og med praksisnære problemstillinger for øje. Denne proces understøttes og opsamles af MBox, der står for den tekniske del af projektets setup. Herudover understøtter projektledelsen og en tværgående metodegruppe arbejdet i de enkelte cases.


Den overordnede projektplan
Projektet opererer overordnet med fire faser af cirka et halvt års varighed.


Fase 1: Screening og konceptudviklng- I efteråret 2008 og starten af 2009 har projektet primært fokuseret på at screene relevante teknologier, metoder og viden for projektet. Derudover har projektet igangsat en konceptudviklingsfase med inddragelse af casevirksomhederne og med udgangspunkt i deres behov.

Se billedshow fra workshoppen her: http://www.flickr.com/photos/43149709@N07/show/


Fase 2: Pilotforløb (mock ups) I fase to som løber i første halvår 2009 vil projektet introducere digitale mock ups og herigennem indsamle viden om mobile probes processen fra både et bruger-, virksomheds- og teknologisk perspektiv.


Fase 3: Første iteration på prototype. Det er planen (indtil andet er bevist) at projektet i andet halvår 2009 skal udvikle og afprøve en selvstændig prototype på en mobile probe.


Fase 4: Andet interation på protype I fase fire som foregår i foråret 2010 vil projektet videreudvikle mobile probes systemet på baggrund af første iteration og dernæst afprøve den endelige prototype i praksis.

Udover ovenstående fasser opererer projektet sideløbende med en række formidlingsmæssige og effektmålingstiltag. Ved afslutningen af fase 4 vil der desuden foregå en formel projektafslutning. For mere information om projektet, se nedenstående kontaktoplysninger.

Kontakt: Projektleder Jacob Vind: javi(at)viauc.dk, +45 87551910

 

Projektets aktører er:

- VIA University College |http://viauc.dk


- M-Box |http://www.m-box.biz/


- Borgerservice og Biblioteker, Århus Kommune |http://www.aakb.dk/


- Alexandra Instituttet |http://www.alexandra.dk/


- Innovation Lab |http://www.innovationlab.net/


- Copenhagen Living Lab |http://www.copenhagenlivinglab.com/


- MindLab| http://www.mind-lab.dk/


- OJ Skolemøbler | http://www.ojskolemobler.dk/Projetet er støttet af Erhvervs- og Byggestyrelsens program for Brugerdreven Innovation |http://www.ebst.dk/brugerdreveninnovation.dk

 

Powered by BlogEngine.NET 1.5.0.7
Theme by Mads Kristensen

Har du lyst til at prøve Mobile Probes?

Mobile Probes projektet er et levende eksperimentarium og vi søger hele tiden nye virksomheder og institutioner som har lyst til at arbejde eksperimentelt med brugerdreven innovation. Hat du lyst til at prøve mobile probes kan vi tilbyde hjælp og sparring, metodisk inspiration og en teknologsik platform til at understøtte arbejdet. Det koster ikke noget at være med.

 

Er du interesseret, så kontakt projektleder Jacob Vind på javi (@) viauc.dk eller +45 87551910.